Vapaa-ajan toiminta

Lahjoita lapsille

KIVAA TEKEMISTÄ SAIRAALA-ARJEN VASTAPAINOKSI -TOIMINTA

Kun lapsi sairastuu, joutuu koko perhe usein koville. On paljon tunteita ja kysymyksiä, ja silloin perhettä auttaa, kun tapaa muita samassa tilanteessa olevia.

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi tarjoa maksutonta harrastus-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa perheille, joiden lapsi tai nuori on hoitosuhteessa Taysiin (osastojaksoja tai poliklinikkakäyntejä harvakseltaankin). Osallistua voi monella eri kokoonpanolla: koko perheenä, vain sisarukset, lapsi ja vanhempi tai lapset vaikkapa isovanhemman kanssa.

Toiminnan tavoitteena on tukea Taysissa hoitosuhteessa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia tarjoamalla heille heidän toiveidensa mukaista, osallistujien erityistarpeet huomioivaa kivaa tekemistä, jotta sairaala-arki ei olisi niin kuormittavaa. Toiminta ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuuden tunnetta. Se myös lisää toiminnallisia menetelmiä lasten erikoissairaanhoitoon.

Lisäksi tavoitteena on  tarjota vertaistukea ja merkityksellistä yhdessäoloa paljon lapsensa kanssa sairaalassa oleville vanhemmille. Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi -toiminta ehkäisee syrjäytymistä, lisää hyvinvointia ja parantaa vanhempien mahdollisuuksia tukea lastaan sairaalahoitojen aikana. Toimintaa rahoittaa Stea.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan ajankohtaiset koronavirusrajoitukset, hyvä käsihygienia ja turvavälit.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Yhteystiedot: Sanna Maja, sanna.maja@tampereenlastenklinikantuki.fi, 050 573 0891.

Löydät meidät myös Facebookista https://www.facebook.com/kivaatekemistasairaalaarjenvastapainoksi