Vapaa-ajan toiminta

Lahjoita lapsille

”KIVAA TEKEMISTÄ SAIRAALA-ARJEN VASTAPAINOKSI” -PROJEKTI 2018-2019

Kun lapsi sairastuu, joutuu koko perhe usein koville. On paljon tunteita ja kysymyksiä, ja silloin perhettä auttaa, kun tapaa muita samassa tilanteessa olevia.

Kaksivuotisessa projektissamme tarjotaan vertais- ja virkistystoiminnan muotoja, joissa on mahdollisuus päästä hetkeksi pois sairaalasta, toiseen toimintaympäristöön. Toimintaa voidaan projektin aikana kehittää ja suunnata osallistujien toiveen mukaan. Yhteinen tavoite kaikille ryhmille on, että ne tarjoavat ”kivaa tekemistä”, joka nopeuttaa paranemista, parantaa tilanteen hallintaa ja edesauttaa pienten/nuorten potilaiden ja heidän perheidensä voimavarojen kasvua.

Toiminnan tavoitteena on kehittää yhdessä Taysin lasten ja nuorten tulosalueen potilaiden ja heidän läheistensä sekä vastasyntyneiden teho-osaston vauvojen vanhempien kanssa vertais- ja virkistystoiminnan muotoja, jotka hyödyttävät mahdollisimman pitkään tai toistuvasti sairaalassa olevia lapsia ja nuoria.

Projektissa ei kehitetä toimintaa yksittäisen sairauden tai potilasryhmän tarpeisiin, vaan yhteisenä nimittäjänä on lapsen pitkä tai toistuva sairaalassaolo.

Projektirahoitus: Stea

Yhteistyökumppanit: Ahjolan Setlementti ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto sekä Lasten ja nuorten sairaala Tampereelle ry

 

23.11.2019 Tubetuspaja-haastattelu/Yle Tampere
Haastateltavina osallistujat Luca ja Iiris, ohjaaja Hassan Maikal sekä projektityöntekijä Sanna Maja.
Kuuntele haastattelu: