Tampereen Lastenklinikan Tuki ry saa historiansa suurimman yksittäisen lahjoituksen, kun Tampereen Lihakauppiasyhdistys lahjoittaa yhdistykselle 400.000 euroa. Lahjoituksen käyttöä on suunniteltu yhdessä Taysin Lasten ja nuorten sairaalan ja PSHP:n johdon kanssa, ja se on päätetty ohjata lapsipotilaiden kivunhoitoon erikoistuneen osaamisyksikön perustamiseen ja alkuvaiheen rahoitukseen kolmeksi vuodeksi. Kivunhoidon osaamisyksikössä hoidetaan lapsipotilaiden kipuja siitä riippumatta, mikä kivun aiheuttaja on. Yksikkö tulee palvelemaan koko Taysin erityisvastuualueen lapsipotilaita, ja sen puoleen voivat kääntyä myös perusterveydenhoidon lapsipotilaita hoitavat tahot.
Yksikköön tulee potilailta laajasti lastentautien, lasten neurologian ja lasten kirurgian erikoisaloilta. Taysin Lasten ja nuorten sairaalassa hoidetaan vuosittain n 1500-2000 lapsipotilasta. Lasten ja nuorten kivunhoitoon on tärkeää paneutua asianmukaisesti ja tehokkaasti. Pitkittyessään kiputilanne voi johtaa hankaliin tilanteisiin lapsen tai nuoren arkielämässä. Kivun syyt lapsilla ja nuorilla ovat hyvin erilaisia kuin aikuisilla, ja usein hyviä tuloksia saavutetaan myös lääkkeettömillä kivunhoitomenetelmillä. Lapsen ja nuoren perheelle on erittäin tärkeätä, että heidän lapsensa/ nuorensa kipua hoidetaan mahdollisimman hyvin. Hyvä kivunhoito auttaa myös vähentämään kipukierteeseen ajautuneiden lasten koulupoissaoloja, millä on vaikutusta koko heidän tulevaisuutensa kannalta.
Tampereen Lihakauppiasyhdistys ry on Tampereella toimiva yli satavuotias yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistys on alun perin perustettu tarkoituksenaan toimia yhdyssiteenä jäsentensä keskuudessa, edistää heidän parastaan aineellisessa ja henkisessä että fyysisessä suhteessa. Yhdistys on toimintansa aikana jakanut apurahoja ja lahjoituksia liha-alalla toimiville. Viime aikoina toiminnassa on siirrytty tukemaan lasten ja nuorten sairaalatoimintaa. Tarkoituksena on ollut antaa hyvinvointitukea monien vaikeidenkin sairauksien hoidossa. Hallituksen viimeaikainen päätös perustuu keskusteluun Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n kanssa lasten hoidon tarpeesta. Heidän esityksestään olemme päätyneet lahjoittamaan tämän merkittävän summan uuden lasten kivunhoidon osaamisyksikön toiminnan käynnistämiseen Tampereelle. Koemme tämänkaltaisella toiminnalla olevan suuri merkitys maamme hyvinvointiin näinä hyvinkin vaikeina aikoina. Ymmärrämme, että lapsissa näkyy tulevaisuus. Voimme katsoa, että olemme saaneet hyvin merkittävän toimijan tarkoitukseemme sopivaan toimintaan, kertoo yhdistyksen rahastonhoitaja Pekka Papunen.
Lahjoitus luovutettiin Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle 16.6.2021.
Paikalla olivat Tampereen Lihakauppiasyhdistyksen edustajat: puheenjohtaja diplomikauppias Tapani Hakala, rahastonhoitaja diplomikauppias Pekka Papunen, muut hallituksen jäsenet kauppias Isto Lindgren, talousneuvos Esko Rantanen ja tehtaanjohtajana toiminut Niklas Niemi, PSHP:n johtava ylilääkäri Juhani Sand, sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, Tampereen Lasten ja nuorten sairaalan johtava ylilääkäri Marja-Leena Lähdeaho, Lastentautien vastuualueen ylilääkäri Tuija Poutanen ja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n puheenjohtaja, ylihoitaja Tarja Heino-Tolonen ja toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi.
Kuva: Emil Bobyrev