Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n uuteen ”Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi” -projektiin työntekijäksi on valittu kliininen asiantuntija, terveydenhoitaja Sanna Maja.
Sanna Maja työskenteli aiemmin Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Kimpassa-perhetoiminnassa vauvaryhmien ohjaajana.
Projektissa kehitetään usein sairaalahoitoa tarvitsevien pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä vapaa-ajan mahdollisuuksia. Projektin yhteistyökumppanit ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto, Ahjolan Setlementti ry ja Lasten ja nuorten sairaala Tampereelle ry.

Lisätiedot: Sanna Maja, puh. 050 573 0891, sähköposti: sanna.maja@tampereenlastenklinikantuki.fi